Sjellja e mirë me gruan

October 22, 2020 admin 0

Nga Ebu Hurejrah – Allahu qoftë i kënaqur me të – përcillet se ka thënë: I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut […]