Vlera e sures El-Bekare

June 1, 2020 admin 0

Për vlerën dhe rëndësinë e sures El-Bekare ekzistojnë shumë hadithe të transmetuara nga Pejgamberi s.a.v.s. si dhe shumë vlerësime nga dijetarët eminentë të botës islame. […]