VLERA E DITURISE NE KUR’AN

July 9, 2020 admin 0

Islami kërkimin e diturisë e trajton si obligim të shkallës së parë për njeriun. All-llahu i Lartmadhëruar në Librin e fundit të shpallur (në Kur’an) […]